ดอกของต้นตีนเป็ดแดง

ข้อมูลผลงาน

  279      96
 
Creative Commons License
ดอกของต้นตีนเป็ดแดง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ดอกของต้นตีนเป็ดแดง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายพรพรหม ทองมีทิพย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ดอกต้นตีนเป็ดแดง, ตีนเป็ด, ตีนเป็ดแดง, ต้นตีนเป็ดแดง, ดอก
คำอธิบาย :  ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ดอกตูมสีชมพูเข้ม เมื่อบานเป็นสีชมพูอ่อน สลับกับสีขาวอมชมพู มี 5 กลีบ คล้ายดอกตีนเป็ดทราย ดอกบานอยู่ได้ 2-3 วัน ออกดอกได้ตลอดปี
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาตรี, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บรรยาย, Full Course, กิจกรรม และ Labs, รูปภาพและการออกแบบ, กรณีศึกษา, Poster, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพ, อื่นๆ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.93 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก