ใบไทรกระเป๋า

ข้อมูลผลงาน

  487      112
 
Creative Commons License
ใบไทรกระเป๋า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ใบไทรกระเป๋า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายมรกต วัชรมุสิก
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ไทร, ไทรกระเป๋า, ใบไทรกระเป๋า, ไทรกฤษณะ, ใบไทร, ใบ, ใบไม้
คำอธิบาย :  ใบเดี่ยว เวียนสลับ รูปไข่กว้างถึงรูปรี ปลายใบมนป้านหรือเป็นติ่งแหลม โคนใบสอบ บริเวณโคนก้านใบด้านหลังพับเข้าหากันเป็นรูปถ้วยหรือกระเป๋าขนาดเล็ก แผ่นใบหนาและเหนียว สีเขียวสด สากมือเล็กน้อย ผิวใบด้านล่าง สีอ่อนกว่ามีขนนุ่ม เส้นแขนงใบนูนเด่น ก้านใบยาว 5-7 ซม
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาเอก, ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, Full Course, ข้อมูลปฐมภูมิ, กรณีศึกษา, รูปภาพและการออกแบบ, Poster