มะนาว

ข้อมูลผลงาน

  152      87
 
หัวเรื่อง :  มะนาว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   Common Lime, RUTACEAE, มะนาว, Lime, ดอกมะนาว
คำอธิบาย :  ไม้พุ่ม เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาลปนเทา กิ่งอ่อนมีหนามแหลม ใบประกอบ ใบย่อยรูปไข่หรือรูปรี ปลายใบแหลม โคนใบมน แผ่นใบมีต่อมน้ำมันอยู่ตามผิวใบ ผลทรงกลม ผิวเรียบ ผลอ่อนสีเขียวเข้ม ผลแก่สีเหลือง ผิวเปลือกขรุขระ และมีต่อมน้ำมันที่ผิว เนื้อและน้ำมีรสเปรี้ยว เมล็ดกลมรี สีขาว น้ำจากเนื้อผลสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาหารได้
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาตรี
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (564.74 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก