เชอร์รี่

ข้อมูลผลงาน

  141      83
 
หัวเรื่อง :  เชอร์รี่
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ผลสุกเชอร์รี่, เชอร์รี่ไทย, เชอร์รี่
คำอธิบาย :  ไม้พุ่ม ใบเดี่ยวรูปไข่ ปลายใบแหลม ดอกสีขาวและสีชมพู ผลกลมแยกออกเป็น 3 พูใหญ่ ผลดิบสีเขียวอ่อน ผลสุกสีส้ม สีแดงและสีแดงเข้ม เมล็ดแข็ง 1 เมล็ด เนื้อผลรสเปรี้ยว
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (165.33 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก