ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำ

ข้อมูลผลงาน

  349      123
 
Creative Commons License
ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   วัดหนัง, ตู้พระไตรปิฎก, เขตจอมทอง, พระไตรปิฎก
คำอธิบาย :  ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำ สมัยรัชกาลที่ 3 พื้นตู้เขียนลายกนก ด้ายซ้ายและบานประตูคู่หน้าเขียนเรื่องรามเกียรติ์ ด้านขวาเขียนภาพบุคคลในปราสาท ซึ่งตู้พระไตรปิฎกนี้เป็นของพระราชทานในงานกฐินหลวง (ตู้พระไตรปิฎกนี้ตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ วัดหนังราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร)
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปฐมวัย, ปริญญาตรี
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.01 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก