สาละลังกา

ข้อมูลผลงาน

  131      96
 
หัวเรื่อง :  สาละลังกา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ลูกปืนใหญ่, ดอกสาละ, Cannon ball tree, สาละลังกา
คำอธิบาย :  ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อตามกิ่ง มีกลิ่นหอม กลีบดอกหนา 6 กลีบ สีชมพูอมเหลืองหรือชมพูอมแดง เกสรเพศผู้จำนวนมาก ผลสด สีน้ำตาล ทรงกลม ผลมีขนาดใหญ่ ประโยชน์ของสาละลังกา มักปลูกกลางแจ้ง เพื่อประดับตกแต่งสถานที่ เนื่องจากดอกมีสีสันสวยงาม มีช่อดอกขนาดใหญ่ และมีดอกจำนวนมาก
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพและการออกแบบ, Poster, กรณีศึกษา, Full Course

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (73.32 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก