หม่อน

ข้อมูลผลงาน

  147      84
 
หัวเรื่อง :  หม่อน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   หม่อน, Mulberry Tree, ผลหม่อน, Moraceae
คำอธิบาย :  ผลหม่อน ผลรวม ทรงกระบอก ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีม่วงเข้ม แดงเข้ม ฉ่ำน้ำ มีรสหวานอมเปรี้ยว รับประทานสดได้ และสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ เช่น แยม ไวน์ โยเกิร์ต เป็นต้น
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาโท, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, Poster, Full Course, ข้อมูลปฐมภูมิ, กรณีศึกษา

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (174.10 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก