กล้วยร้อยหวี

ข้อมูลผลงาน

  183      91
 
Creative Commons License
กล้วยร้อยหวี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  กล้วยร้อยหวี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวเอฏฐวรรณ ชมชื่น
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   กล้วยงวงช้าง, กล้วยร้อยหวี
คำอธิบาย :  กล้วยร้อยหวี อยู่ในวงศ์ MUSACEAE มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Musa chiliocarpa Back. เป็นไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นเป็นเหง้าใต้ดิน โดยกล้วยร้อยหวีจะมีวงปลียาวเป็นพิเศษ บางครั้งอาจถึง 2 เมตร ซึ่งจะมีจำนวนหวีมากอยู่ชิดติดกัน ส่งผลให้ผลมีขนาดเล็กและเรียงเบียดกันแน่นในหวี เมื่อผลสุกจะมีสีเหลือง และมีรสหวาน รับประทานได้
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาโท, ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.58 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก