วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 12 ปลูกเพื่อรักษา

ข้อมูลผลงาน

  176      74
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 12 ปลูกเพื่อรักษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 12 ปลูกเพื่อรักษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   กล้วยไม้, ไนโตรเจนเหลว, เมล็ดพันธุ์, จังหวัดชลบุรี, อ่าวไทย, อพ.สธ., ธนาคารพืชพรรณ, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, ขยายพันธุ์, กิจกรรมที่ 3, อนุรักษ์, คลองไผ่, ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, เฉลิมพระเกียรติ, สวนรุกขชาติ, ตอนที่ 12, DNA, ปลูกเพื่อรักษา, เกาะทะเลไทย, กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช, เกาะแสมสาร, ระบบนิเวศ, ทรัพยากร, เก็บรวบรวม, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, จังหวัดนครราชสีมา, สวนพฤกษศาสตร์, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, อำเภอสัตหีบ, วีดิทัศน์, ดีเอ็นเอ, ความมั่นคง, 60 พรรษา, สำรวจ, สวนจิตรลดา
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 12 เรื่อง ปลูกเพื่อรักษา
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, กรณีศึกษา, คลิปเสียง, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (86.75 MB)
 
 

  รูปแบบการส่งออก